Changing Stories

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Tranekærparken 25, 2. th., 8240 Risskov - CVR 38291394

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.changing-stories.org) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.300350) og kontooverførsel (Reg.8140 Konto 2073586782)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Changing Stories vedtægtsbestemte §2 formål:
”Foreningens formål er at skabe en verden, hvor alle børn lærer. Foreningens målsætning er at styrke skolesystemer verden over ved at støtte læringsinitiativer, der hjælper børn med at lære, og giver dem de rette forudsætninger for at skabe sig et godt liv.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04376