Børn i Afrika

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Richard Mortensens Vej 170, 2300 København S  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.borniafrika.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for udviklingsarbejde i Uganda. Herunder skolesponsorater, blyantsprojekt, workshops for fattige børn, uddannelseshjælp til unge, iværksætterprojekt, husbyggeri, renovering af skoler, økonomisk hjælp til operationer af syge børn mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr.20-72-00492