World Peace Organization

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Malmbergsvej 26, 2. th. 2850 Nærum

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.worldpeaceorganization.com), online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opbyggelse og drift af World Peace organizations humanitære arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02218