Verdens Børns Velfærdsorganisation

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Verdens Børns Velfærdsorganisation, Godsbanevej 7, 7400 Herning – CVR 32871240   

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vbvo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 28551) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12441525)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for velgørenhedsprojekter for socialt udsatte børn i verden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02869