Tørring Gymnasium

07-10-2021

Kontaktoplysninger

Kirkevej 20, 7160 Tørring - CVR 29550751
 

Indsamlingsperiode

Fra den 4. oktober 2021 til den 7. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved, at Tørring Gymnasiums elever tilbyder at udføre arbejde for venner, familie, bekendte og naboer, mod donation til formålet. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.98093) og konto-overførsel (Reg.0877 Konto 3232258135)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skoleprojektet i Zambia (Northern star academy)

Indsamlingsområde

Tørring og opland

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03826