Team Rynkeby Fonden

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Team Rynkeby Fonden, Vestergade 30, 5750 Ringe

CVR. 35318798

Indsamlingsperiode

Fra den 30. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.team-rynkeby.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.95534, 26674, 34281, 52651, 45628, 90766, 61805, 49854, 75567, 29469, 69008, 41576, 33712, 98419, 91342, 78099, 54881, 72016, 46231, 86266) og kontooverførsel (Reg.3001 Konto 3001745484)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden og Børnelungefonden, som anvender beløbet til forskning, hjælp til familier med kræft-ramte børn og aktiviteter afholdt af henholdsvis Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-700-02762