Tawfiq Kultur Center

25-09-2021

Kontaktoplysninger

Sct.Mikkelsgade 2, 4200 Slagelse – CVR 35156224

Indsamlingsperiode

Fra den 26. september 2020 til den 25. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 65376) og kontooverførsel (Reg. 2520 Konto 6288108097)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for socialt samvær med gensidig hjælp på tværs af etniske grupperinger.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne anvendes til afbetaling af restgæld på huset, lektiecafe 0-9 klasse, sy værksteder for kvinder, indkøb af symaskiner. Ungdoms aktivitet 14-18 årige, PC-spil og bord fodbold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02906