Tænketanken Cevea

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 124, 1620 København V - CVR 31683246

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cevea.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.121427) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0380486)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Tænketanken Ceveas vedtægtsbestemte formål:

  • 2.1 Cevea er en idepolitisk tænketank, der har til formål at udvikle ideer, der kan fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab.
  • 2.2 Målet er et samfund, hvor alle borgere har mulighed for et godt liv, for at deltage, udvikle sig og have reel indflydelse på egen tilværelse. 
  • 2.3 Formålet med Cevea er almennyttigt og søges opnået ved, at påvirke og udvide den offentlige meningsdannelse gennem forskning og formidling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03937