TABUKA

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Kaj Munks Vej 10, 4. th., 2300 København S, Cvr. nr. 27283942

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events herunder med flyers ved stand samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af TABUKA. Herunder udgifter til MobilePay og indsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02197