Sportscar Events Almennyttige Fond

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Åboulevarden 3, 8000 Aarhus C - CVR 34375143

Indsamlingsperiode

Fra den 16. februar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.14916) og kontooverførsel (Reg. 7170 Konto 1817158)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til almennyttige organisationer og formål i Danmark til gavn og støtte for børn og unge, der er ramt af livstruende sygdomme samt sikre fondens konsolidering, så indsamlinger fremover også vil være en mulighed samt dække fondens administrative omkostninger.
Der foretages kun udlodning til kendte organisationer - Børnecancerfonden, Sankt Lukas Stiftelsen, TrygFondens Familiehus samt Hammel Neurocenter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03350