Skraldecafeen

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Skåde Skovvej 85, 1. th., 8270 Højbjerg – CVR 37992364

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.725853) og konto-overførsel (Reg. 6180 Konto 0016753653)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og vedligeholdelse af Skraldecafeen. Herunder udgifter forbundet med nye lokaler på syd havnen i Århus ”Fælleskabet”. Bekæmpelse af psykisk sårbarhed, ensomhed, fattigdom, sult og madspil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02901