S/I Kulturhuset Bio & Cafe Bernhard

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Industrivej 5, 4720 Præstø - CVR 15925590

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook) og aviser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 714031) og kontooverførsel (Reg. 6140 Konto 4143895)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af Bio/Teater sal i Kulturhus Bernhard Etape 2.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til vedligeholdelse af det renoverede.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03291