NUNCA MAS

15-10-2021

Kontaktoplysninger

Nordre Kongelundsvej 26B, 2300 København S

CVR.:35354697

Indsamlingsperiode

Fra den 13. november 2020 til den 15. oktober 2021.     

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.nuncamas.net), sociale medier (Facebook), og nyhedsmail til medlemmer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr.:31328767). Indsamlingskonto: Regnr.:4801 kontonr.:1258203

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe ofre i Honduras efter den ødelæggende orkan Eta, som ramte landet den 5. november 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02969