Mørkeland ApS

07-06-2021

Kontaktoplysninger

Reventlowsgade 24, 4. th., 1651 København V, cvr. nr. 39761319

Indsamlingsperiode

Fra den 8. juni 2020 til den 7. juni 2021.

Indsamlingsmåde

De indsamlede midler modtages via indsamlingsportal.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af Podcast.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02526