Mino Danmark

10-11-2021

Kontaktoplysninger

H.C. Ørsteds Vej 1A, 4. th., 1879 Frederiksberg C – CVR 37528382

Indsamlingsperiode

Fra den 11. november 2020 til den 10. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.97072) og kontooverførsel (Reg. 6180 Konto 0014942297)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mino Danmarks arbejde med at fremme minoritetsetniske danskeres stemmer, muligheder og samfundsdeltagelse.

Eventuelt overskud og lignende går ved opløsning af foreningen, til almennyttige formål efter indstilling fra generalforsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02958