Landsforeningen Multipel System Atrofi

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Tagesmindevej 8, 2820 Gentofte, CVR 27755070

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.msa-danmark.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.1551 Konto 3874001422).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsarbejde og støtte til forskning af Multipel System Atrofi samt støtte til medlemmer og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02816