Komité - Support Lise Burfelt

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Komité - Support Lise Burfelt, Komitéen består af Anne Marie Burfelt, Pernille Femø Christensen og Alis Burfelt.

Mailadr. rieburfelt@gmail.com

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (WhatsApp, Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram) og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afbetaling af lån optaget af Anne Marie Burfelt til behandlinger til Lise Burfelt. Herunder nakkeoperation, transport indlogering, medicin, behandling samt livets underhold generelt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02456