Komité - Storkene.dk

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Merete Carøe, Jess Sander Frederiksen og Lars Juel Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.68396)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte bestanden af hvid stork i Danmark, herunder opsætning af master og etablering af nye paddesøer, foder, ringmærkning, udgifter forbundet med leje af lift samt til et GPS datalogger projekt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03018