Komité - Podcasten: "Det Ovale Kontor"

20-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mathias Sørensen, Claus Elming og Mikkel Malmberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 20. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (10er.dk).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for produktion af podcasten ”Det Ovale Kontor” med fokus på amerikansk fodbold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02578