Komité - Indsamling til Helle Vesterager Jespersen

14-07-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Silke Elisabeth Vesterager Jespersen, Christina Margrethe Vesterager Jespersen og Birgit Lilian Andersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2020 til den 14. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier Facebook) og TV.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5751  Konto 4397662131)

Indsamlingens formål

”Midlerne skal anvendes til økonomisk hjælp til Helle Vestager Jeppesen til at bearbejde sorgen, efter tabet af hendes datter. Herunder en tur til Marokko med familien og se drabsstedet eller massage til Helle. Overskuddet skal gå til at hjælpe Helle Vestager Jeppesen videre i tilværelsen efter tabet af sin datter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02644