Komité - Indsamling til fordel for 6 årige Eddis efterladte forældre og søskende

12-03-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Jonas Husted Dall, Sarah Maria Husted Manata Dall og Helle Dall

Jacobsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. november 2020 til den 12. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Samlind).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0164 Konto 6297190227)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for de nærmeste efterladte af 6 årige Eddie. Herunder psykologisk rådgivning og økonomisk hjælp til dagligdagen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02932