Komité - Help Ari back home to Greenland

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Malene Juul Simon, Peter Flint Rydder Hegelund og Fernando Ugarte Beltran y Puga

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme). De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ari-Napaaq Ugarte Simon rejse til og fra Grønland samt til ekstra udgifter forbundet med akut lymfatisk Leu-kemi. Herunder fysioterapi. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til oplevelser, genoptræning eller ny computer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02872