Komité - Camp for krigsveteraner september 2021

27-09-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Louise Bach-Holler, Jesper Hede og Thomas Martin Bach-Holler

Indsamlingsperiode

Fra den 11. august 2021 til den 27. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 2276 Konto 0418142995)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af retreat camp for 4 krigsveteraner i Spanien.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til flere retreat camp for krigsveteraner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. marts 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03818