Justitia

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø - CVR 35913858

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.justitia-int.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8075 Konto 1461049)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og formidling af analyser med henblik at identificere og forbedre retssikkerhedsmæssige problemstillinger i det danske samfund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04351