Hjælp udsatte familier og enlige på Sjælland

27-10-2021

Kontaktoplysninger

Kornagervej 7, 2800 Kongens Lyngby – CVR 39010798

Indsamlingsperiode

Fra den 28. oktober 2020 til den 27. oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 47976) og konto-overførsel (Reg. 9570 Konto 12586132).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp, fødselsdagshjælp og overlevelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. april 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02931