Hellig Kors Klosters Fond

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Lemvej 19, 6940 Lem St

CVR.: 30814649

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.helligkorskloster.dk). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay 711336) og kontooverførsel (Regnr.:7670 kontonr.:1701210)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse/renovering og drift af bygninger tilhørerne fonden og tilknyttede aktiviteter.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales til donorer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02956