Hellebro

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Mosedalvej 15, 2500 Valby – CVR 36645814

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hellebroen.dk), online indsamlingsplatform, og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3001 Konto 12841426)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hellebros værested for unge hjemløse og udsatte i alderen 18-29 år.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til foreningens drift af værested, hvor de unge har gratis adgang til forplejning, vaske- og badefaciliteter, sundhedsklinik, lektiecafé, musikrum og grovværksted.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03044