Hasene Danmark - VANDBRØNDE

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68, 2650 Hvidovre - CVR 34508941

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.11492) og kontooverførsel (Reg.2255 Konto 0725101112) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af nye drikkevandsbrønde i lande, som har udfordringer med at få rent drikkevand. Midlerne vil primært blive anvendt i afrikanske lande såsom Tchad, Cameron, Niger, Kenya, Ghana, Benin, Burkina Faso og Mali.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03126