Gadens Hvalpe

20-07-2021

Kontaktoplysninger

Farum Hovedgade 15, 3520 Farum

Indsamlingsperiode

Fra den 21. juli 2020 til den 20 juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr.659292) og  kontooverførsel (Reg: 6851 Konto: 0001049063).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for gadehunde i Bosnien. Herunder mad, operationer, medicin og pensioner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 20. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02635