Frederikssund Sogns Menighedspleje

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Kirkegade 7, 3600 Frederikssund - CVR 35349049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.483693) og kontooverførsel (Reg.5365 0000247070)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for midler til uddeling blandt socialt udsatte og økonomiske trængte familier.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til julehjælp.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til diakonale formål i Frederikssund Sogn. F.eks. til børn i misbrugsfamilier, ferier for økonomisk trængte børnefamilier, aktiviteter for ensomme, amb. for psykisk syge, handicappede o.lign.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04110