Frankies Pizza ApS - (Gate To Nature)

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Solbjergvej 10, 2000 Frederiksberg - CVR 40156607

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg af månedens pizza doneres heraf 25 kr.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Gate To Nature.

Indsamlingsområde

København, Klampenborg, Hellerup, Frederiksberg, Esbjerg og Århus.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03785