Foreningen Venligboerne København

08-09-2021

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 9. september 2020 til den 8. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5068HV, 7915RS, 8221XF, 0969LB, 26457696, 23360669) og kontooverførsel (Reg. 9067 konto 4585843453)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Moria lejren. Herunder overlevelseshjælp til de berørte flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02782