Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Fruebjergvej 3, 2100 København Ø - CVR 29439001

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningenfar.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.53737) og kontooverførsel (Reg. 5331 Konto 0303087)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældres vedtægtsbestemte formål. Herunder til sociale og almennyttige formål

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03214