Foreningen "EventyrJul"

31-03-2021

Kontaktoplysninger

Agnetevej 25, 2. th. 2800 Kongens Lyngby - CVR: 36622407

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2020 til den 31. marts 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.eventurjul.dk), events, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at give socialt udsatte børn og deres forældre en eventyrlig juleaften.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til næste år.
I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes doneres midlerne til Julemærkefonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02313