FONDEN TROENS BEVIS

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C – CVR 19152502

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.troensbevis.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.122420) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 16580546)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte §2 formål:

”Fondens formål er at drive kristen mission og evangelisering i Danmark og i udlandet samt på kristent grundlag at drive hjælpevirksomhed blandt

nødlidende børn, unge og familier fortrinsvis i Ulandene og Østeuropa. Der skal primært arbejdes på at forkynde evangeliet om Jesus Kristus for folkeslag, der endnu ikke har hørt evangeliet samt for kirkefremmede. Formålet søges fremmet ved samarbejde med og støtte til nationale kirker og indfødte missionærer.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02995