Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Bredesvinget 25, 2830 Virum – CVR 25813685  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.fondentilfremme.dk) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1021106)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens vedtægtsbestemte formål.

Formålet er at yde tilskud til konkrete projekter og koordinerende virksomhed, der sigter mod at virkeliggøre Rudolf Steiners impulser til fornyelse og belivelse af samfunds- og kulturlivet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02966