Farstrup Vildtpleje

06-04-2021

Kontaktoplysninger

Farstrup Vildtpleje, Vester Viderupkær 5, 9240 Nibe   

CVR nr. 33341318

Indsamlingsperiode

Fra den 7. april 2020 til den 6. april 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.farstrupvildtpleje.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Farstrup Vildtplejes overlevelse. Herunder Foreningens opkøb af ejendommen, løn, drift, udstyr i form af bure, varmekuvøser, udstyr til dyreambulance, renovering mm.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes grundet lukning af Farstrup Vildtpleje, doneres midlerne til Dansk Dyreværn Århus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. oktober 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02299