Det Kærlige Måltid S/I

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Dyrehavevej 35, 8000 Aarhus C - CVR 39695227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detkaerligemaaltid.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.31254) og kontooverførsel (Reg. 7110 Konto 2389450)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Det Kærlige Måltid S/I, herunder marketingsmaterialer, hjemmeside, emballage og forklæder mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03699