DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYKKELIGA DANMARKS SKÆVESTE FÆLLESSKAB

31-08-2021

Kontaktoplysninger

Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst, cvr. nr. 38523252

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.238341, 97896, 621200, 555164) og kontooverførsel (Reg. 9280 konto 1940210681)

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål:

Midlerne skal anvendes til fordel for Lykke Cup, samt herunder til at sikre lykkeliga drift fremadrettet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02746