DEN KORTE AVIS ApS

01-07-2021

Kontaktoplysninger

Von Ostensgade 22, 2791 Dragør - CVR 36470887

Indsamlingsperiode

Fra den 4. juli 2020 til den 1. juli 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.denkorteavis.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5015 Konto 0001440919)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelse af Den Korte Avis

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03294