Dansk-Tyrkisk Kulturforening

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Dansk-Tyrkisk Kulturforening, Dianavej 14, 7100 Vejle

CVR. 30219716

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemme-side/donationsmodul, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.853623) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13081522)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af bygning på Dianavej 7, 7100 Vejle.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30 marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02766