Dansk Land- og Strandjagt

06-11-2021

Kontaktoplysninger

Solsikkevej 10, 8620 Kjellerup - CVR 31641136

Indsamlingsperiode

Fra den 6. maj 2021 til den 6. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (DLS-jagt.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for en juridisk vurdering af eventuelt arealkrav i forbindelse med hjortevildtforvaltning, der kan være grundlovsstridig.
I tilfælde af at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet anvendes til uddeling af frø til vildtafgrøder til bidragsyder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03528