Dansk Amerikansk Fodbold Forbund

06-12-2021

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - CVR 26331595

Indsamlingsperiode

Fra den 18. oktober 2021 til den 6. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel ((Reg.2277 Konto 8967808815)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at dække alle spillere og træneres udgifter på det danske Flag football kvindelandshold, som er kvalificeret til VM i Israel (6-8 december 2021).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste internationale turnering.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04087