BucketBloom ApS

16-04-2021

Kontaktoplysninger

Tigervej 25, 4600 Køge - CVR 41311592

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 16. april 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bucketbloom.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 552077)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for blomster til ældre borgere i Køge samt til plejepersonalet på plejecentre og sygehuse.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til blomster til ældre i andre byer i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 16. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03301