BØRNENES KONTORS SEKRETARIAT

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Søndre Ringgade 35, 8000 Aarhus C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bornenes-kontor.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 141451) og kontooverførsel (Reg. 2316 Konto 8129172682 og 6899259333)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnenes kontors Århus vedtægtsbestemte formål:

  • At skaffe ferieophold for skolebørn i Aarhus kommune,
  • At yde hjælp til børn og unge eller enlige med børn, som efter bestyrelsens nærmere skøn har behov for hjælp.
  • At yde hjælp til børn og unge i udlandet samt til ferieophold i Danmark.

Det er ikke foreningens opgave at afhjælpe økonomisk trang, der i almindelighed skal afhjælpes af det offentlige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02683