Bevar Ukraine

03-02-2021

Kontaktoplysninger

Kirkebyen 64, 7950 Erslev

Indsamlingsperiode

Fra den 4. februar 2020 til den 3. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bevarukraine.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til transport af tøj, sko, skolemøbler og medicinske hjælpemidler til Ukraine til brug for borgere, der er internt fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og handikappede. Derud over bidrag til alvorligt syge børn eller familie, der mistede en eller flere medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02223