Arbejdermuseet med Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

30-03-2021

Kontaktoplysninger

Rømersgade 22, 1362 København K - CVR: 72867211

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2020 til den 30. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.arbejdermuseet.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Arbejdermuseets aktiviteter under Covid-19 krisen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02342