Angels4 Animals Rescue - Team Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Onsholtvej 6A,  8260 Viby J – CVR 37333204

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.angels4animals.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.28823737) og kontooverførsel (Reg. 8491 Konto 4562331803)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dyr i nød i Timisoara, Rumænien. Herunder dyrelægeregninger, transport af doneret foder mm. Fra Danmark til Rumænien samt opførelse af et Animal Rescue & Care Center.

Indsamlingsområde

Landdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. :20-700-02922