8. marts Foreningen

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Glud Kirkevej 48, 7130 Juelsminde, cvr. nr. 40385185

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.8-03-frihed.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kvinder med flygtningebaggrund i Hedensted Kommune til erhvervelse af kørekort.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til efterfølgende år til samme formål.

I tilfælde af at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilgå Røde Kors i Hedensted Kommune.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02200