Ys Men International Region Danmark

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Torsholmvej 10, 9600 Aars, CVR 91631555

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31 december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ysmen.dk), og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Mission Aviation Fellowship – Danmark (MAF) i forbindelse med nødhjælp til Madagaskar.  MAF vil anvende små shuttle-fly til levering af medicin, læger, sygeplejesker, sygetransport og anden form for nødhjælp.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02213